Управління ЖКГ та Б Ніжинської міської ради в межах своїх повноважень контролює розподіл коштів на утримання об’єктів благоустрою, які є комунальною власністю міста, а саме:

 • зелених насаджень;
 • мереж зливової системи каналізації;
 • мереж зовнішнього освітлення;
 • міських кладовищ;
 • міських пляжів;
 • міських фонтанів;
 • будівництвом нових, реконструкцією діючих об’єктів житлово-комунального господарства;
 • експлуатацією мереж та об’єктів теплопостачання, гарячого і холодного водозабезпечення, господарчо–побутової каналізації;
 • утриманням, якістю ремонту та будівництвом міських шляхів, які є комунальною власністю міста, обладнання їх пристроями регулювання дорожнього руху;
 • використанням бюджетних коштів за цільовим призначенням;
 • додержанням порядку розміщення, демонтажу, обліку об’єктів зовнішньої реклами.

Управління ЖКГ та Будівництва, як головний розпорядник коштів, в установленому законодавством України порядку:

 • розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм(проектів)), складає проекти кошторисів та бюджетні запити та подає їх до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради;
 • організовує в межах затверджених бюджетних призначень прийняття рішень щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних призначень, затверджує плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;
 • розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
 • здійснює управляння бюджетними коштами в межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
 • забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової та бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
 • порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь.

Також, здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти відповідно до законодавства, що діє у сфері державних закупівель.

 

 

 

«ProZorro» — система, яку створено з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів і підприємців. Мета — прозоре й ефективне витрачання державних коштів, а також запобігання корупції завдяки громадському контролю та розширенню кола постачальників. Оператором системи є міжнародна некомерційна організація Транспе́ренсі Інтерне́шнл (Transparency International).

Одним з найбільш перспективних напрямів електронної комерції є так звані електронні закупівлі, що набирають все більшого поширення на ринках державних закупівель.

Закон України «Про публічні закупівлі» підписаний 16 лютого 2016 року та набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і вводиться в дію:

з 1 квітня 2016 року — для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання;

з 1 серпня 2016 року — для всіх замовників.

Наказом Мінекономрозвитку України №473 від 18.03.2016 року «Про визначення веб-порталу Уповоноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування» державне підприємство «Зовнішторгвидав України» визначено відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу.

Проведення електронних державних закупівель відбувається через систему «ProZorro». Дана система налічує в собі 7 торгівельних майданчиків для замовників, за допомогою яких здійснюються закупівельні процедури.

Наказом ДП «Звнішторгвидав України» № 35 від 13.04.2016 року затверджений «Порядок здійснення допорогових закупівель»

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів» №501-р від 20.05.2015 року, доручення Президента України № 1-1/497 від 15 липня 2015 року, доручення голови Чернігівської обласної державної адміністрації №02-11/3698 від 10.08.2015 року та №02-11/3801 від 17.08.2015 року розроблено розпорядження Ніжинського міського голови №51 від 01.03.2016 року «Про здійснення електронних закупівель» та внесені зміни розпорядженням Ніжинського міського голови №74 від 04.04.2016 року «Про внесення змін до Порядку здійснення електронних закупівель».

Установи та комунальні підприємства міста Ніжина здійснили реєстрацію в системі «ProZorro», обравши один або декілька електронних майданчиків.