Управління житлово-комунального господарства та будівництва 
Ніжинської міської ради
Наша адреса: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Московська, 20, тел. (04631)23170

               

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, та відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
 а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 
Міністрів України, Положенням про відділ, іншими актами законодавства, рішеннями міської ради,
 виконкому міської ради та розпорядженнями міського голови.Основними завданнями управління є :

 - організація здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства;

 - організація роботи щодо утримання об’єктів міського житлово- комунального господарства;

 - забезпечення контролю за виконанням робіт житлово-комунального господарства,як замовником;

 - організація виконання державних програм, розроблення та реалізація регіональних програм житлового 
будівництва, розвитку житлово-комунального господарства міста;

 - виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства та будівництва на території
 міста, координація роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства 
і будівництва;

 - здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою 
міста;

 - здійснення моніторингу у сфері житлово-комунального господарства;

 - забезпечення цільового і раціонального використання бюджетних коштів;

 - вирішення інших питань у сфері будівництва, житлово- комунального господарства та розвитку 
 інфраструктуру відповідно до законодавства;

 - розгляд звернення громадян, установ та організацій з питань, віднесених до його компетенції.

 

Управління має право:

- укладати договори з підприємствами всіх форм власності на виконання робіт;

- здійснювати контроль за якістю виконання робіт,вести розрахунки з підрядними організаціями за
 фактично виконані роботи;

- погоджувати плани роботи підприємств, які належать до комунальної власності територіальної 
громади і здійснювати контроль за їх виконанням;

- залучати на договірних засадах підприємства, установи та організації, незалежно від форм 
власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;

- здійснювати в межах своєї компетенції перевірки діяльності підприємств комунальної власності.