Транспортний відділ

Начальник відділу Карпенко Віктор Миколайович

 

Завдання відділу:

 1. Забезпечення повноважень балансоутримувача УЖКГ та будівництва, виконавчих органів міської ради, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативними актами у сфері транспорту та зв’язку.

 2. Участь у розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості міста послугами транспорту, зв’язку та поліпшення їх якості.

 3. Вирішення інших питань у сфері транспорту та зв’язку відповідно до законодавства.

 4. Займається організацією пасажирських перевезень на маршрутах загального користування.

 5. Готує пропозиції щодо маршрутів руху пасажирського транспорту. Розробляє графіки графіки руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

 6. Визначає оптимальну кількість рухомого складу для пасажирських перевезень, забезпечує контроль за його наявністю, розробляє паспорти нових автобусних маршрутів, контролює правильність розробки паспортів діючих маршрутів.

 7. Організовує роботу комітету по проведенню конкурсів щодо укладання договорів на перевезення пасажирів по місту та готує необхідні матеріали для його проведення.

 8. Приймає від підприємців та перевіряє комплектність і правильність заповнення документів, що подаються на конкурс по перевезенню пасажирів, надає консультації з даного питання.

 9. Готує договори з СПД всіх форм власності на перевезення пасажирів на підставі рішень конкурсного комітету.

 10. Взаємодіє з органами ДАІ, іншими органами державної влади з питань, пов’язаних з поліпшенням транспортного обслуговування населення міста.

 11. Надає пропозиції міській раді щодо відшкодування суми компенсаційних виплат СПД за перевезення пільгових категорій населення у межах субвенції з державного бюджету.

 12. Розробляє заходи для забезпечення стабільної роботи транспорту міста в осінньо-зимовий період. Забезпечує безперебійну роботу транспорту у випадках стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків.

 13. Контролює дотримання єдиної цінової політики на транспорті, аналізує рівень цін і тарифів та у разі потреби готує пропозиції щодо їх зміни.

 14. Контролює здійснення заходів з реформування галузей транспорту та зв’язку відповідно до державних і регіональних програм на засадах прозорості та гласності.

 15. Проводить організаційну й методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в питаннях праці і заробітної плати, соціального захисту працівників транспорту.

 16. Контролює роботу міського пасажирського транспорту. Аналізує та вносить пропозиції по покращанню роботи підприємств транспорту та зв’язку.

 17. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення систем обліку, звітності та державної статистики в сфері транспорту та зв’язку.

 18. Контролює виконання прогнозів по комплексному розвитку підприємств транспорту та зв’язку.

 19. Проводить перевірки, узагальнює їх результати, збирає необхідну інформацію по виконанню основних показників господарської діяльності, аналізує та вносить пропозиції по покращанню роботи підприємств транспорту та зв’язку.

 20. Готує проекти рішення для розгляду сесії міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, довідки, інші матеріали на сесії міської ради, на засідання виконавчого комітету, для засобів масової інформації з питань роботи підприємств транспорту та зв'язку, веде листування з юридичними та фізичними особами.

 

РОЗКЛАД РУХУ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТУ

МАРШРУТ № 12

МАРШРУТ № 16

МАРШРУТ № 15

МАРШРУТ № 14

МАРШРУТ № 39

МАРШРУТ № 39 (райлікарня)

МАРШРУТ № 8

МАРШРУТ № 7

МАРШРУТ № 5

МАРШРУТ № 4

МАРШРУТ № 1,2

МАРШРУТ № 11

МАРШРУТ № 13

МАРШРУТ № 17

 

 

телефон для довідок 7 – 12 – 62