Комунальний відділ

Начальник відділу Колесник Сергій Петрович

 

Завдання відділу:

 1. Підготовка програм благоустрою міста, подання міській раді звітів про результати виконання цих програм.

 2. Організація виконання комплексу робіт з благоустрою, поховання безрідних громадян.

 3. Внесення пропозицій до планів розвитку міста, місцевих програм, а також до планів підприємств, установ та організацій з питань пов’язаних із задоволенням потреб населення.

 4. Участь у здійсненні загального аналізу підсумків та перспективного розвитку комунальної галузі міста.

 5. Підготовка та подання на розгляд міської ради пропозицій щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

 6. Залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку міста.

 7. Вивчення та внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт(послуг), необхідних для задоволення потреб населення, на підприємствах, в установах та організаціях.

 8. Здійснення повноважень щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності територіальної громади міста, в межах визначених міською радою.

 9. Організація та виконання програм благоустрою території міста.Залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріальних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, мешканців міста та здійснення контролю за станом благоустрою територій.

 10. Організація озеленення та створення місць відпочинку громадян.

 11. Підготовка і подання до міської ради та її виконавчих органів пропозицій до планів і програм благоустрою на території міста.

 12. Участь в обстеженні благоустрою та санітарного стану прилеглої території індивідуальних будинків.

 13. Участь у консультативних, дозвільних та узгоджувальних процедурах у сфері господарської діяльності на території міста.

 14. Організація і координація роботи з газифікації будинків комунального та приватного сектора, проведення водогінних та каналізаційних мереж за рахунок коштів мешканців та залучення коштів підприємств і організацій усіх форм власності.

 15. Підготовка і подання до міськвиконкому проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.